در این قسمت می توانید سوالات سایر بیماران را به همراه پاسخ دکتر وصال مشاهده نمایید. همچنین برای پرسیدن سوال خود میتوانید روی دکمه زیر کلیک کنید:

پرسیدن سوال جدید
فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
باززهرا سلیمانی پرسید , 8 ساعت پیش • 
2 بازدید0 پاسخ0 رای
بازباقری پرسید , 21 ساعت پیش • 
4 بازدید0 پاسخ0 رای
بازامیر راستکار پرسید , 1 روز پیش • 
6 بازدید0 پاسخ0 رای
بازمریم پرسید , 1 روز پیش • 
6 بازدید0 پاسخ0 رای
بازMaryam پرسید , 4 روز پیش • 
19 بازدید0 پاسخ0 رای
بازZahra پرسید , 7 روز پیش • 
32 بازدید0 پاسخ0 رای
بازلطیفی پرسید , 2 هفته پیش • 
64 بازدید0 پاسخ0 رای
بازمرضیه لطفی پرسید , 2 هفته پیش • 
64 بازدید0 پاسخ0 رای
بازali پرسید , 2 هفته پیش • 
66 بازدید0 پاسخ0 رای
بازatefeh پرسید , 2 هفته پیش • 
69 بازدید0 پاسخ0 رای