در این قسمت می توانید سوالات سایر بیماران را به همراه پاسخ دکتر وصال مشاهده نمایید. همچنین برای پرسیدن سوال خود میتوانید روی دکمه زیر کلیک کنید:

پرسیدن سوال جدید
فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
حل شدهپروانه پرسید , 8 ماه پیش • 
973 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهنرگس پرسید , 8 ماه پیش • 
967 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهچگینی پرسید , 8 ماه پیش • 
942 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهمحسن پرسید , 8 ماه پیش • 
964 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهشیرین پرسید , 8 ماه پیش • 
945 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعلی ناصح پرسید , 1 ماه پیش • 
146 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهنیازی پرسید , 8 ماه پیش • 
904 بازدید1 پاسخ0 رای