در این قسمت می توانید سوالات سایر بیماران را به همراه پاسخ دکتر وصال مشاهده نمایید. همچنین برای پرسیدن سوال خود میتوانید روی دکمه زیر کلیک کنید:

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
بازامیرعباس فتحی زاده پرسید , 8 ساعت پیش • 
2 بازدید0 پاسخ0 رای
بازبهزادپور پرسید , 4 روز پیش • 
20 بازدید0 پاسخ0 رای
بازسامان تقی دخت پرسید , 5 روز پیش • 
25 بازدید0 پاسخ0 رای
بازسمیه پرسید , 6 روز پیش • 
29 بازدید0 پاسخ0 رای
بازکوثر پرسید , 7 ماه پیش • 
863 بازدید0 پاسخ0 رای
باززهرا پرسید , 6 ماه پیش • 
788 بازدید0 پاسخ0 رای
بازنرگس پرسید , 6 ماه پیش • 
838 بازدید0 پاسخ0 رای
بازeslahi پرسید , 6 ماه پیش • 
780 بازدید0 پاسخ0 رای
بازمحمد پرسید , 6 ماه پیش • 
714 بازدید0 پاسخ0 رای
بازfarshad cheraghi پرسید , 5 ماه پیش
718 بازدید0 پاسخ0 رای