در این قسمت می توانید سوالات سایر بیماران را به همراه پاسخ دکتر وصال مشاهده نمایید. همچنین برای پرسیدن سوال خود میتوانید روی دکمه زیر کلیک کنید:

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
بازهانیه ابراهیمی پرسید , 2 ماه پیش • 
256 بازدید0 پاسخ0 رای
بازفاطمه پرسید , 2 ماه پیش • 
266 بازدید0 پاسخ0 رای
بازفاطمه پرسید , 2 ماه پیش • 
269 بازدید0 پاسخ0 رای
بازمحمد پرسید , 2 ماه پیش • 
281 بازدید0 پاسخ0 رای
بازمحمد پرسید , 2 ماه پیش • 
265 بازدید0 پاسخ0 رای
بازFatemeh پرسید , 2 ماه پیش • 
267 بازدید0 پاسخ0 رای
بازقیصری پرسید , 2 ماه پیش • 
274 بازدید0 پاسخ0 رای
بازمهدی پرسید , 3 ماه پیش • 
272 بازدید0 پاسخ0 رای
بازمهر پرسید , 3 ماه پیش • 
268 بازدید0 پاسخ0 رای