در این قسمت می توانید سوالات سایر بیماران را به همراه پاسخ دکتر وصال مشاهده نمایید. همچنین برای پرسیدن سوال خود میتوانید روی دکمه زیر کلیک کنید:

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
بازS.fad پرسید , 3 ماه پیش • 
309 بازدید0 پاسخ0 رای
بازمحمد‌ثقفی پرسید , 2 ماه پیش • 
314 بازدید0 پاسخ0 رای
بازعلی محمدی پرسید , 2 ماه پیش • 
246 بازدید0 پاسخ0 رای
بازهما پرسید , 2 ماه پیش • 
231 بازدید0 پاسخ0 رای
بازm.f پرسید , 2 ماه پیش • 
238 بازدید0 پاسخ0 رای
بازستاره پرسید , 2 ماه پیش • 
212 بازدید0 پاسخ0 رای
بازفاطمه حیدری پرسید , 2 ماه پیش • 
211 بازدید0 پاسخ0 رای
بازمونا وجداني پرسید , 1 ماه پیش • 
150 بازدید0 پاسخ0 رای
باززینب پرسید , 1 ماه پیش
170 بازدید0 پاسخ0 رای
بازامیر حسین پرسید , 1 ماه پیش • 
160 بازدید0 پاسخ0 رای