در این قسمت می توانید سوالات سایر بیماران را به همراه پاسخ دکتر وصال مشاهده نمایید. همچنین برای پرسیدن سوال خود میتوانید روی دکمه زیر کلیک کنید:

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
بازبهمن احمدی پرسید , 4 ساعت پیش • 
2 بازدید0 پاسخ0 رای
بازمحمود پرسید , 13 ساعت پیش • 
4 بازدید0 پاسخ0 رای
بازمحبوبه پرسید , 17 ساعت پیش • 
4 بازدید0 پاسخ0 رای
بازیحیی پرسید , 2 روز پیش • 
8 بازدید0 پاسخ0 رای
بازجواد قليزاده پرسید , 4 روز پیش • 
16 بازدید0 پاسخ0 رای
بازپاکراد پرسید , 4 روز پیش • 
18 بازدید0 پاسخ0 رای
بازمریم پرسید , 4 روز پیش • 
20 بازدید0 پاسخ0 رای
بازرسول صادقی پرسید , 1 هفته پیش • 
37 بازدید0 پاسخ0 رای
بازمحسن کاشانی پرسید , 2 هفته پیش • 
66 بازدید0 پاسخ0 رای
بازمحمد رضا پرسید , 1 ماه پیش • 
160 بازدید0 پاسخ0 رای