در این قسمت می توانید سوالات سایر بیماران را به همراه پاسخ دکتر وصال مشاهده نمایید. همچنین برای پرسیدن سوال خود میتوانید روی دکمه زیر کلیک کنید:

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
بازفاطمه پرسید , 3 هفته پیش • 
79 بازدید0 پاسخ0 رای
بازفاطمه پرسید , 3 هفته پیش • 
79 بازدید0 پاسخ0 رای
بازمحمد پرسید , 3 هفته پیش • 
82 بازدید0 پاسخ0 رای
بازمحمد پرسید , 3 هفته پیش • 
77 بازدید0 پاسخ0 رای
بازFatemeh پرسید , 3 هفته پیش • 
81 بازدید0 پاسخ0 رای
بازقیصری پرسید , 4 هفته پیش • 
84 بازدید0 پاسخ0 رای
بازمهدی پرسید , 1 ماه پیش • 
85 بازدید0 پاسخ0 رای
بازمهر پرسید , 1 ماه پیش • 
83 بازدید0 پاسخ0 رای
بازسمیرا۲۶ پرسید , 2 ماه پیش • 
85 بازدید0 پاسخ0 رای