در این قسمت می توانید سوالات سایر بیماران را به همراه پاسخ دکتر وصال مشاهده نمایید. همچنین برای پرسیدن سوال خود میتوانید روی دکمه زیر کلیک کنید:

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
بازنسرین پرسید , 5 ماه پیش • 
705 بازدید0 پاسخ0 رای
بازSanam پرسید , 5 ماه پیش • 
634 بازدید0 پاسخ0 رای
بازعلی پرسید , 5 ماه پیش • 
652 بازدید0 پاسخ0 رای
بازویانا پرسید , 4 ماه پیش
513 بازدید0 پاسخ0 رای
بازمحمدیوسفی پرسید , 4 ماه پیش • 
487 بازدید0 پاسخ0 رای
بازاسدی پرسید , 3 ماه پیش • 
439 بازدید0 پاسخ0 رای
بازسادات حسینی پرسید , 3 ماه پیش • 
383 بازدید0 پاسخ0 رای
بازاحمد جوادی پرسید , 3 ماه پیش • 
409 بازدید0 پاسخ0 رای
بازمریم ماسوری پرسید , 3 ماه پیش • 
403 بازدید0 پاسخ0 رای
بازساده پرسید , 3 ماه پیش • 
345 بازدید0 پاسخ0 رای