در این قسمت می توانید سوالات سایر بیماران را به همراه پاسخ دکتر وصال مشاهده نمایید. همچنین برای پرسیدن سوال خود میتوانید روی دکمه زیر کلیک کنید:

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
بازمحمد رضا پرسید , 1 هفته پیش • 
41 بازدید0 پاسخ0 رای
باززهرا احمدی پرسید , 2 هفته پیش • 
46 بازدید0 پاسخ0 رای
بازمرجان پرویزی پرسید , 3 هفته پیش • 
91 بازدید0 پاسخ0 رای
بازنبئی پرسید , 3 هفته پیش • 
97 بازدید0 پاسخ0 رای
بازشهرام پرسید , 4 هفته پیش • 
108 بازدید0 پاسخ0 رای
باززهرا پرسید , 4 هفته پیش • 
110 بازدید0 پاسخ0 رای
باززهرا پرسید , 4 هفته پیش • 
111 بازدید0 پاسخ0 رای
باززهرا پرسید , 4 هفته پیش • 
108 بازدید0 پاسخ0 رای
بازاسماعیل پرسید , 4 هفته پیش • 
128 بازدید0 پاسخ0 رای
بازکرمی پرسید , 1 ماه پیش • 
134 بازدید0 پاسخ0 رای