در این قسمت می توانید سوالات سایر بیماران را به همراه پاسخ دکتر وصال مشاهده نمایید. همچنین برای پرسیدن سوال خود میتوانید روی دکمه زیر کلیک کنید:

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
حل شدهحسنا پرسید , 10 ماه پیش • 
1287 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهZahra .Esmaeelzadeh پرسید , 10 ماه پیش • 
1270 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهمبینا پرسید , 10 ماه پیش • 
1293 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدههدیه پرسید , 9 ماه پیش • 
1167 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهسوین پرسید , 9 ماه پیش • 
1195 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهنهال پرسید , 9 ماه پیش • 
1134 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهمهدیه پرسید , 9 ماه پیش • 
1195 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهمهدیه بالازاده پرسید , 8 ماه پیش • 
1063 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهزهرا پرسید , 11 ماه پیش • 
1394 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهزهرا پرسید , 12 ماه پیش
1311 بازدید1 پاسخ0 رای