در این قسمت می توانید سوالات سایر بیماران را به همراه پاسخ دکتر وصال مشاهده نمایید. همچنین برای پرسیدن سوال خود میتوانید روی دکمه زیر کلیک کنید:

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
حل شدهحسنا پرسید , 1 سال پیش • 
1812 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهZahra .Esmaeelzadeh پرسید , 1 سال پیش • 
1802 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهمبینا پرسید , 1 سال پیش • 
1834 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدههدیه پرسید , 1 سال پیش • 
1727 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهسوین پرسید , 1 سال پیش • 
1774 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهنهال پرسید , 1 سال پیش • 
1667 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهمهدیه پرسید , 1 سال پیش • 
1721 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهمهدیه بالازاده پرسید , 1 سال پیش • 
1592 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهزهرا پرسید , 2 سال پیش • 
1925 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهزهرا پرسید , 2 سال پیش
1855 بازدید1 پاسخ0 رای