در این قسمت می توانید سوالات سایر بیماران را به همراه پاسخ دکتر وصال مشاهده نمایید. همچنین برای پرسیدن سوال خود میتوانید روی دکمه زیر کلیک کنید:

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
حل شدهحسنا پرسید , 1 سال پیش • 
1537 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهZahra .Esmaeelzadeh پرسید , 1 سال پیش • 
1538 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهمبینا پرسید , 1 سال پیش • 
1579 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدههدیه پرسید , 1 سال پیش • 
1446 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهسوین پرسید , 1 سال پیش • 
1492 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهنهال پرسید , 1 سال پیش • 
1391 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهمهدیه پرسید , 1 سال پیش • 
1452 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهمهدیه بالازاده پرسید , 1 سال پیش • 
1328 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهزهرا پرسید , 1 سال پیش • 
1649 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهزهرا پرسید , 1 سال پیش
1591 بازدید1 پاسخ0 رای