رحمتی 8 ماه قبل

سلام کودکی 22 ماهه دارم دارای سوراخ بین بتی زیر آئورت هست دکتر دستور دوخت دادند آیا با آنژیو می شود دوخت بدون عمل باز قلب حدودا نه کیلو وزن دارد مشکل ظاهری هم ندارد