فریبا 6 ماه قبل

من ۴۰ سالمه و ۲ ماه پیش ۳ بار TIA داشتم. در اکوی تخصصی (small  passage of bubbles at first 5 cardiac cycles ) دیده شد . این می تونه دلیل TIA باشه ؟ نیاز به درمان خاصی داره ؟