امیر فریدونی 10 ماه قبل

سلام نوازد 2 ماهه پسر که یک رگ از عروق کرونر منشعب شده و به بطن راست راه دارد ، قطر رگ 3 میل . در شیراز توصیه اکید به آنژیو شده اما به دلیل نبود وسایل 2*5و pccolo 3*2 و cook coil 3*5 نوبت بالای 1 ماه داده اند . آیا امکان این عمل در زمان کمتری به دلیل وضعیت نوازد در مراکز تحت نطر شما وجود دارد؟ بنده ساکن جزیره قشم هستم با تشکر 09177318941