سعید 11 ماه قبل

با سلام
مردی۴۷ساله هستم گزارش اکو مریpfo با مقدار ۲میلیمتر را تایید نموده اکسیژن خون معمولا حدود ۹۲ و غلظت خون۱۷دارم همیشه کمی سردرد دارم و بعضی مواقع درد در ناحیه سمت چپ
به صورت اتفاقی به این موضوع پی بردیم و چکاپ قلب با نوار ،اکو و تست ورزش کاملا سالم است
بهترین درمان چیست؟
دارو درمانی یا بستن حفره؟