در این قسمت می توانید سوالات سایر بیماران را به همراه پاسخ دکتر وصال مشاهده نمایید. همچنین برای پرسیدن سوال خود میتوانید روی دکمه زیر کلیک کنید:

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
حل شدهRAMIN پرسید , 1 سال پیش • 
2127 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهپروانه پرسید , 2 سال پیش • 
3205 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهنرگس پرسید , 2 سال پیش • 
3141 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهچگینی پرسید , 2 سال پیش • 
3074 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهمحسن پرسید , 2 سال پیش • 
3291 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهشیرین پرسید , 2 سال پیش • 
3196 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعلی ناصح پرسید , 2 سال پیش • 
2226 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهنیازی پرسید , 2 سال پیش • 
3166 بازدید1 پاسخ0 رای