در این قسمت می توانید سوالات سایر بیماران را به همراه پاسخ دکتر وصال مشاهده نمایید. همچنین برای پرسیدن سوال خود میتوانید روی دکمه زیر کلیک کنید:

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
حل شدهلیلا موسوی پرسید , 2 سال پیش • 
3348 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهRAMIN پرسید , 2 سال پیش • 
3494 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهپروانه پرسید , 3 سال پیش • 
4582 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهنرگس پرسید , 3 سال پیش • 
4497 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهچگینی پرسید , 3 سال پیش • 
4429 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهمحسن پرسید , 3 سال پیش • 
4714 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهشیرین پرسید , 3 سال پیش • 
4578 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعلی ناصح پرسید , 3 سال پیش • 
3615 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهنیازی پرسید , 3 سال پیش • 
4515 بازدید1 پاسخ0 رای