پاک نیت 6 ماه قبل

باسلام و احترام  بنده  هفته گذشته آندوسکوپی کردم و پولیپ در دستگاه گوارش داشتم و برداشته شد ولی در حال حاضر سوزش شدیددر سینه هنگام خروج از منزل را دارم و بعد از چند دقیقه توقف رفع میگردد آیا مشکل قلبی است یا گوارشی؟