سوین 1 سال قبل

نوزادی 6 ماهه با وزن 6 کیلوگرم و اندازه ی vsd 6mm  و فشار ریوی 40mmhg  امکانش هست که با روش اینترونشن سوراخ قلبی بستهبشه.

1 پاسخ
دکتر احمد وصال عضو سایت 1 سال قبل

سلام
فعلا باید فالواپ بشه ولی تا اکوی دقیق نشه نمیتوان در مورد امکان اینترونشن نظر داد ،ضمن اینکه مواردیکه اینترونشن میشوند در سن بالاتر و حداقل با وزن ۱۰-۱۲ کیلو میباشند