سوین 11 ماه قبل

نوزادی 6 ماهه با وزن 6 کیلوگرم و اندازه ی vsd 6mm  و فشار ریوی 40mmhg  امکانش هست که با روش اینترونشن سوراخ قلبی بستهبشه.

1 پاسخ
دکتر احمد وصال عضو سایت 10 ماه قبل

سلام
فعلا باید فالواپ بشه ولی تا اکوی دقیق نشه نمیتوان در مورد امکان اینترونشن نظر داد ،ضمن اینکه مواردیکه اینترونشن میشوند در سن بالاتر و حداقل با وزن ۱۰-۱۲ کیلو میباشند