محمد 2 ماه قبل

سلام پسرم دوماهه هستش در 34هفته بدنیا اومد دکترها گفتن سالمه بعد دوماه با عفونت ریه بستری شد تشخیص PDA دادن وکم خونی واز ظاهرش مشکوک به سندرم داون دکتر آزمایش مغز استخوان  نوشت تا علت کم خونی مشخص بشه آیا عوارض داره چون من رضایت ندادم