در این قسمت می توانید سوالات سایر بیماران را به همراه پاسخ دکتر وصال مشاهده نمایید. همچنین برای پرسیدن سوال خود میتوانید روی دکمه زیر کلیک کنید:

پرسش و پاسخدسته بندی: آنژیو گرافی
فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
بازدنیا پرسید , 1 هفته پیش • 
41 بازدید0 پاسخ0 رای
حل شدهسوین پرسید , 3 ماه پیش • 
370 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهسعیده پرسید , 9 ماه پیش • 
1057 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهفلاح زاده پرسید , 5 ماه پیش • 
683 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهزهرا قنبری پرسید , 5 ماه پیش • 
631 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهزهرا سلیمانی پرسید , 6 ماه پیش • 
752 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمهری امیری پرسید , 7 ماه پیش • 
865 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهاحسان پرسید , 10 ماه پیش • 
1161 بازدید1 پاسخ0 رای
بازسیده فاطمه مردانی پرسید , 10 ماه پیش • 
1027 بازدید0 پاسخ0 رای
بازنم پرسید , 1 سال پیش • 
1412 بازدید1 پاسخ0 رای