در این قسمت می توانید سوالات سایر بیماران را به همراه پاسخ دکتر وصال مشاهده نمایید. همچنین برای پرسیدن سوال خود میتوانید روی دکمه زیر کلیک کنید:

پرسش و پاسخدسته بندی: آنژیو گرافی
فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
بازنرگس پرسید , 6 ماه پیش • 
838 بازدید0 پاسخ0 رای
بازعلی پرسید , 5 ماه پیش • 
652 بازدید0 پاسخ0 رای
بازمحمدیوسفی پرسید , 4 ماه پیش • 
487 بازدید0 پاسخ0 رای
بازS.fad پرسید , 3 ماه پیش • 
309 بازدید0 پاسخ0 رای
بازفاطمه حیدری پرسید , 2 ماه پیش • 
211 بازدید0 پاسخ0 رای
بازرضا امیری پرسید , 4 هفته پیش • 
124 بازدید0 پاسخ0 رای
بازrahmati پرسید , 1 ماه پیش • 
136 بازدید0 پاسخ0 رای
بازامیر فریدونی پرسید , 3 ماه پیش • 
444 بازدید0 پاسخ0 رای
بازبهروز پرسید , 6 ماه پیش • 
812 بازدید0 پاسخ0 رای
بازنرگس پرسید , 6 ماه پیش • 
786 بازدید0 پاسخ0 رای