مریم باقری 2 ماه قبل

سلام کودک ۵ ماهه دارم که در ۲۰ روزگی متوجه شدم asd 3/50میلی داره و گاهی اوقات نفسش تند میشه آیا بسته میشه خودش ? تند تند نفس کشیدنش هم به همین خاطره؟