در این قسمت می توانید سوالات سایر بیماران را به همراه پاسخ دکتر وصال مشاهده نمایید. همچنین برای پرسیدن سوال خود میتوانید روی دکمه زیر کلیک کنید:

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
حل شدهامیر راستکار پرسید , 1 سال پیش • 
1812 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهمریم پرسید , 1 سال پیش • 
1790 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهMaryam پرسید , 2 سال پیش • 
1851 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهZahra پرسید , 2 سال پیش • 
1829 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهمرضیه لطفی پرسید , 2 سال پیش • 
2010 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهali پرسید , 2 سال پیش • 
1918 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهatefeh پرسید , 2 سال پیش • 
1850 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهفرشته کمالی پرسید , 2 سال پیش • 
2018 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهمیناوند پرسید , 2 سال پیش • 
1935 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهملکی پرسید , 2 سال پیش • 
2283 بازدید1 پاسخ0 رای