در این قسمت می توانید سوالات سایر بیماران را به همراه پاسخ دکتر وصال مشاهده نمایید. همچنین برای پرسیدن سوال خود میتوانید روی دکمه زیر کلیک کنید:

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
حل شدهلیلا موسوی پرسید , 3 سال پیش • 
3611 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهRAMIN پرسید , 3 سال پیش • 
3761 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهپروانه پرسید , 3 سال پیش • 
4854 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهنرگس پرسید , 3 سال پیش • 
4777 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهچگینی پرسید , 3 سال پیش • 
4706 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهمحسن پرسید , 3 سال پیش • 
5003 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهشیرین پرسید , 3 سال پیش • 
4862 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعلی ناصح پرسید , 3 سال پیش • 
3879 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهنیازی پرسید , 3 سال پیش • 
4794 بازدید1 پاسخ0 رای