در این قسمت می توانید سوالات سایر بیماران را به همراه پاسخ دکتر وصال مشاهده نمایید. همچنین برای پرسیدن سوال خود میتوانید روی دکمه زیر کلیک کنید:

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
حل شدهnima پرسید , 2 سال پیش • 
2993 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهرفيع پرسید , 2 سال پیش • 
2974 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهمنصوری پرسید , 3 سال پیش • ,
3527 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهنوشیروانی پرسید , 2 سال پیش • 
3362 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهکردی پرسید , 2 سال پیش • 
3403 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهپیری پرسید , 2 سال پیش • 
3404 بازدید1 پاسخ0 رای
بازنیما پرسید , 3 سال پیش • 
3398 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهزهرا1372 پرسید , 3 سال پیش • 
3429 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهنیما پرسید , 3 سال پیش • 
3596 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهمیلاد پرسید , 3 سال پیش • 
3529 بازدید1 پاسخ0 رای