در این قسمت می توانید سوالات سایر بیماران را به همراه پاسخ دکتر وصال مشاهده نمایید. همچنین برای پرسیدن سوال خود میتوانید روی دکمه زیر کلیک کنید:

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
حل شدهمیلاد پرسید , 3 سال پیش • 
3410 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهلیلا موسوی پرسید , 3 سال پیش • 
3495 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهRAMIN پرسید , 3 سال پیش • 
3644 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهپروانه پرسید , 3 سال پیش • 
4735 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهنرگس پرسید , 3 سال پیش • 
4649 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهچگینی پرسید , 3 سال پیش • 
4579 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهمحسن پرسید , 3 سال پیش • 
4877 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهشیرین پرسید , 3 سال پیش • 
4735 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهعلی ناصح پرسید , 3 سال پیش • 
3760 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهنیازی پرسید , 3 سال پیش • 
4670 بازدید1 پاسخ0 رای