پرسش و پاسخدسته بندی: بیماری هاشنت asd 8mm نوزاد یکماهه
پیری 2 سال قبل

سلام جناب دکتر نوزاد یک ماهه ای شنت asd هشت میلیمتری دارد . درمان شما چیه دکتر

1 پاسخ
دکتر احمد وصال عضو سایت 2 سال قبل

سلام
اگر بجز این مشکل دیگری نداشته باشد،اقدام خاصی لازم نیست و فقط باید چکاپ دوره ای انجام شود