پرسش و پاسخدسته بندی: بیماری هاکم خونی و مشکل قلب
m.f 8 ماه قبل

سلام آیا کم خونی میتواند حالتی مشابه آنژین صدری در بدن ایجاد کند،؟