پرسش و پاسخدسته بندی: قلب کودکعمل vsd 4 m برای نوزاد ۸ ماهه
فهیمه قدیانی 1 سال قبل

دختر ۷ ماهه منvsd  به اندازه ۴m می باشد طبق گفته پزشک ها نزدیک آئورت می باشد میخواستم بدونم تنها راه عمل، قلب باز هست؟ با روش بسته ممکن نیست