رنجبر 6 ماه قبل

با سلام
خانمی ۳۸ ساله هستم، سالهاست  ناخن هایم به خصوص در سرما تغییر رنگ به آبی یا بنفش می دهند . به علت تپش قلب و پی وی سی اکو قلب و هولتر ریتم انجام دادم و کنکور ۲.۵ مصرف میکنم. اکو نرمال گزارش شد. فشار ریوی هم در رنج مناسب بود.  با این وجود آیا ممکن است ، آبی شدن ناخن ها به علت وجود سوراخ در قلب باشد ؟