پرسش و پاسخدسته بندی: قلب نوزاد%d8%b3%d9%88%d9%86%d9%88%db%8c-%d9%82%d9%84%d8%a8-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af
علی 2 ماه قبل

آیا سونوی قلب نوزاد اکاردیاگرافی در صورتی که در زمان جنینی هفته ۲۴ انجام شده و مورد خاصی نداشته باشدبعد از تولد هم لازم است؟