پرسش و پاسخدسته بندی: بیماری ها%d8%b3%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d8%ad%db%8c%d9%87-%d9%82%d9%81%d8%b3%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%87
فاطمه بهرامی 5 ماه قبل

سلام. خداقوت جناب دکتر خواهرم زایمان سزارین داشتن و الان یک هفته گذشته است و طول این هفته سوزش قفسه سینه داشتندو دو روز سی سی یو بستری شدند و آزمایش ها مشکلی نداشتند و الان هنوز دردقفسه سینه و تنگی نفس را دارند و ضعف میکنند.