سحرافتخاری 7 ماه قبل

شوهرم یهو قفسه سینش سوزش پیدا کرده جوری که همش خوابیده و ناله میکند 
چیکار باید بکنم یا چه دارویی یا چه غذایی بهش باید بدم تا خوب بشه خیلی نگرانم