پرسش و پاسخدسته بندی: بیماری هاسوزش در ناحیه قفسه سینه
ستاره 2 ماه قبل

سلام قسمت زیر گلوم تا بالای سینه ام حالت سوزش داره یکدفعه اینجور شد علت چیست