سلام
بنده 54 سال سن و دیابت دارم براساس چک سالیانه رجوع کردم و پس از انجام اکو دستور تست ورزش داده شد و 9 دقیقه در تردمیل حرکت کردم ولی درد سینه یا نفس تنگی نداشتم دکتر متخصص دستور انجام تست هسته ای داد ضمنا مجدد روی تردمیل رفته جهت تزریق رادیو اکتیو که نتیجه نقص پرفیوژن در دیواره سپتوم بود البته نمی دانم دهلیز یا بطن بود ایا باید سوراخ گرفته شود یا نه ؟ایا عمل باز باید انجام داد ؟