پرسش و پاسخدسته بندی: آنژیو گرافی%d8%b3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%ae-%d9%82%d9%84%d8%a8
Fatemeh 3 هفته قبل

دکتر گفته قلبم سوراخه من سال قبل اکو‌انجام دادم به خاطر تپش قلب ولی اصلا نگفتن سوراخه امسال که اکو‌انجام دادن دکتر گفتن قلبم سوراخه خیلی میترسم باید چیکار کنم؟حتما باید جراحی شم؟