پرسش و پاسخدسته بندی: قلب نوزادسوراخ قلب نوزاد
yalda 10 ماه قبل

سلام به نوزاد دارو دادن اما اگر سوراخ قلب بچه خوب نشد آیا عمل جراحی سخت است و درصد زنده ماندن چقدر است