پرسش و پاسخدسته بندی: قلب نوزادسوراخ قلب نوزاد
نسیمی فر 5 ماه قبل

نوزاد ۳ ماهه سرماخورده بود پیش دکتر متخصص اطفال بردن گفته که قلب صدا میده و این صدا ، صدای قلب سوراخشه . این قابل درمانه؟