پرسش و پاسخدسته بندی: قلب نوزاد%d8%b3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%ae-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%87%d9%84%db%8c%d8%b2-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af
مهدیه 2 هفته قبل

نوزاد ۲۶ روزه ام دارای یک سوراخ ۵ میلیمتری بین دهلیز راست و چپ تشخیص داده شده. چند درصد احتمال برطرف شدن خود به خودی آن وجود دارد؟