پرسش و پاسخدسته بندی: قلب کودکسوراخ بودن قلب
شهرام. رحمانی 10 ماه قبل

با سلام. درمان سوراخ بین دهلیز یک نوجوان ۱۸ ساله که تازه تشخیص داده شده چگونه است