پرسش و پاسخدسته بندی: قلب نوزادسوراخ بطن نوزاد
atefeh 2 هفته قبل

حفره یک میلیمتری بین بطنی نوزاد یک ماهه درمانش چیه؟آیا این حفره ترمیم و بسته میشه بدون جراحی؟