مرجان پرویزی 3 هفته قبل

عرض ارادت دخترم ۹ساله است و دکتر تازه تشخیص سوراخ آئورت داده است هنگام ورزش و فعالیت هیچ مشکلی ندارد آیا با گذر زمان امکان رفع این مشکل وجود دارد، با توجه به اینکه ساکن اروپا هستم روش درمانی مطمئن وجود داره که شما قبول داشته باشید و من به دکتر پیشنهاد بدم در اینجا ممنونم