پرسش و پاسخدسته بندی: بیماری ها%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%88%d9%82%d8%aa-%d8%a8%d8%ae%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-vsd%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b9
شاهپور کاکاوند 1 ماه قبل

می‌خوام اگه تا حد امکان بدون عمل جراحی باز انجام بشه