پرسش و پاسخسلام من هر دو شب یک بار یا گاهی وقت ها از ظهر الی عصر مدام درد در قسمت چپ قفسه سینه ام هست رفتم اکو و نوار قلب هم گرفتم اما درمان نشدم