پرسش و پاسخدسته بندی: قلب کودک%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b3%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%85-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%da%af
عیسی احمدیان 4 ماه قبل

کاهش وزن ندارد و غذا خوب میخورد از این باره هیج مشکلی ندارد هیج علائمی ندیدیم