پرسش و پاسخدسته بندی: قلب کودک%d8%af%d8%b1%d8%af-%d9%82%d9%84%d8%a8-%d9%88-%d9%82%d9%81%d8%b3%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%87
مریم ماسوری 3 هفته قبل

پسرم ۱۱ سالشه و گاهی اوقات قلبش درد میگیره و در سمت چپ قفسه سینه احساس درد دارد