پرسش و پاسخدسته بندی: قلب کودکدرد قلب و قفسه سینه
مریم ماسوری 10 ماه قبل

پسرم ۱۱ سالشه و گاهی اوقات قلبش درد میگیره و در سمت چپ قفسه سینه احساس درد دارد