سلام نزدیکه دوسال هست که دردوسوزش قفسه سینه دارم که گاهی وقتا به پشت بازوهام وآرنجهام هم میزنه بعضی مواقع درد باعث میشه عرق بکنم معمولا عرق سرد.  . باتشکر.