پرسش و پاسخدسته بندی: بیماری هاسوال درباره حفره در قلب نوزاد
محمد‌ثقفی 8 ماه قبل

سلام امروز ما نوزاد هفت ماه خود را بردیم دکتر با گرفتن نوار و انژیو معلوم شد سه حفره دارد و مجرای ریه تنگ است خیلی نگرانیم چه باید کرد