پرسش و پاسخدسته بندی: بیماری هاتپش قلب شدید پسر 16 ساله
چگینی 3 سال قبل

سلام
پسرم 16سال دارد. تست اکو و نوارقلب و ازمایش خون وبررسی نبض در اندامهای دست و پا همه نرمال هست. اما بعضی مواقع تپش قلب شدید دارد لطفا علت و درمان میخواستم

1 پاسخ
بهترین پاسخ
دکتر احمد وصال عضو سایت 3 سال قبل

سلام
باید نوار قلب رو دید و در صورت لزوم (بر اساس شرح حال و…) هولترانجام بشه