پرسش و پاسخدسته بندی: قلب نوزادتنگی دریچه میترال
اسلامی 11 ماه قبل

سلام و روز بخیردختر من سوفل یا صدای اضافه داره ده روزه گی بردم دکتر قلب اینو تایید کرد گفت تنگی خفیف دریچه شریان ریوی داره که ۲۰هستش الان توی پنجاه روزگی بردم این عدد شده بود ۳۰ دکترش گفت برو دوماه دیگه باز بیا.هنوز هم سوراخ قلبش بسته نشده خیلی نگران هستم