پرسش و پاسخدسته بندی: بیماری ها%d8%aa%d9%86%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1%db%8c%da%86%d9%87-%d9%85%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%84
محمد 3 ماه قبل

سلام درمان روش های درمان سوراخ قلب در فرد بزرگسال ۷۰ ساله به تعداد ۴ عدد رو لطفا توضیح دهید ممنون