پرسش و پاسخدسته بندی: آنژیوپلاستیسوال درباره تنگی آئورت
سادات حسینی 10 ماه قبل

پسرمن ۸سال و نیم داره یازده روزگی و شش ماهگی آنژیو و بالون زده شد. الان تنگی رگ گفتن ۲۵ درصد هست پارسال ۲۴ درصد بود.پزشک کرمان گفتن فقط ظهرهایک پرو پرانول ۱۰بخوره .رگ های روی قفسه سینه خیلی واضح ازبیرون دیده میشن و بعضی جاها مربعی شکل بهم وصل هستن .وضعیتش خطرناکه؟