پرسش و پاسخدسته بندی: آنژیو گرافی%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d9%84%d8%a8%db%8c-asd

سلام دکتر دختری ۲۵ ساله ام که تازه متوجه شدم vsd  دارم گفتن دو سوراخ یکیشون کوچیکه و یکیشون بزرگتر اندازشونو دقیق نمیدونم ولی گفتن اگه آنژیو جواب نده عمل باز روزگارم سیاه شده چندوقت دیگه عروسیمه زندگیم تیره و تار شده اسم عمل باز ک میاد دنیا رو سرم خراب میشه من چیکار کنم