سلام خانمی ۳۷ ساله که بیماریasd داشتم که سوراخی بین ۲۶و۲۸ میلی متری داشتم که سه ماه پیش با آنژو بالون زدم همه چیز خیلی خوب بود واکو ماه اول هم خوب بود ولی الان چن هفته ای میشه که تنگی نفس ام برگشته وپاهام خیلی  یخ میکنه و درد خفیفی روی قفسه سینه ام دارم میخوستم ببینم این درد ها برای چیست و من هنوز قرص هایی که تجویز شده را هم میخورم امکان داره بالون پس زده باشه